Нашите услуги

Консултантска дейност

Извършва се на място в офиса ни, по телефон или на място, където може да се установи проблем или потенциала за такъв. Професионалното мнение ще бъде съпроводено с план за действие за предотвратяване на проблема. Допълнителни насоки и съвети ще бъдат предоставени по време и след направената консултация.

Търговска дейност

Търговията със семена, торове и препарати за растителна защита, става най-вече с конкурентни цени за пазара. Работим с големи фирми, с които сме изградили доверие и точност. Гъвкавият начин на плащания позволява на клиентите ни да успяват да спазят в сроковете на агрономическите мероприятия, които са предвидени за тях.

Транспортна дейност

Тъй като се намираме в област Разград, всички области наоколо са напълно достъпни за нас и транспорта е от наша страна за всичко до 3,5 тона. 

Разполагаме и с по-малки коли за по малки товари (до 600кг. и до 2 тона), ако заявките са по-малки. 

Всичко над 3,5 тона ще бъде организирано с отделен транспорт, отново организиран от нас.