Grow Plant Liquid ЦИНК 12% ZnO + 2% MgO

pH: 5-6

Температура на кристализация: -4°C

Относително тегло: 1,15 kg/l