Grow Plant Liquid Бор 11%

pH: 7-8,5

Температура на кристализация: -5°C

Относително тегло: 1,31 kg/l