Grow Plant БОР и МОЛИБДЕН B 10.5% + Mo 0.5%

pH: 7-8,5

Температура на кристализация: -10°C

Относително тегло: 1,34 kg/l