Aчиба 5ЕК

Селективен системен вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни плевели при широколистни култури.