Смерч

Почвен и листен селективен системен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВО: 240 г/ л Оксифлуорфен
ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсионен концентрат
ПРЕДИМСТВА: Пълен контрол на широк спектър икономически важни плевели. Продължително последействие, защитаващо културните растения почти до края на вегетацията им. Почвените свойства не влияят съществено върху хербицидното действие на Смерч 24 ЕК. Паднал дъжд засилва действието на продукта.