Сивар

Широкоспектърен фунгицид от групата на стробилурините с предпазно и лечебно действие.

АКВИТНО ВЕЩЕСТВО: 250 г/л азоксистробин

ФОРМУЛАЦИЯ: Суспензионен концентрат

ПРЕДИМСТВА:

  • Широк спектър на действие;
  • Защита на голям брой култури от икономически важни болести;
  • Контактно и лечебно действие;
  • Трансламинарно придвижване.