Рефайн

Контрол на широк спектър от едногодишни и многогодишни широколистни плевели.