Мистик

Системен широкоспектърен фунгицид от групата на триазолите за борба с редица болести по полски култури и лен.