Корида 75 ВДГ

Селективен системен хербицид от групата на сулфонилуреите предназначен за борба с икономически важни широколистни плевели при житните култури със слята повърхност.
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 750 г/кг трибенурон метил под формата на вододиспергируеми гранули.

ФОРМУЛАЦИЯ: Водоразтворими гранули