Кидека

Удостоверение за разрешаване предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита на Министерството на земеделието и храните №01509-ПРЗ/01.11.2017 г.