Интейл

Контрол на едногодишни и многогодишни житни плевели, както и някои едногодишни широколистни плевели.