Имаспро 7,5 ЕВ

Листен селективен системен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни житни плевели.
Разгражда се напълно и не застрашава следващите в сеитбооборота култури.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 75 г/л феноксапроп – п- етил + антидот
ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсия, масло във вода
ПРЕДИМСТВА: Селективност към пшеницата и ечемика. Продукта се поема бързо от листата. Дъжд паднал два часа след третиране не намалява хербицидния ефект на Имаспро 7,5 ЕВ. Контролира житните плевели до второ коляно. Разгражда се напълно и не застрашава следващите в сеитбооборота култури.