Бордър

Системен, селективен, широкоспектърен хербицид за контрол на най-често срещаните широколистни плевели.