ФМЦ

– Водещ лидер при технологиите за растителна защита Голямо портфолио, нововъведения, широко регионално покритие и балансирана и от световна класа развойна дейност Отделяне на значителни ресурси в преследване на новите възможности и очертаване на бъдещето на компанията Управлението на бизнеса за територията на Българиясе осъществява от дъщерната фирма „Хеминова България и Румъния” със седалище в град София. Предлаганите от фирмата продукти отлично се вписват в добрата земеделска практика с оглед получаването на високи добиви и качествена продукция от земеделските култури. Стремежът към получаване на все по-високи добиви е присъщ на амбициозните и професионалистите в земеделието. За страни като България, където селското стопанство е приоритетен отрасъл на икономиката, високите добиви са гаранция за икономически растеж и просперитет. „ФМС Агро България” предлага набор от утвърдени в практиката продукти за растителна защита и листни торове, с високо качество и отлично действие. „ФМС Агро България” предлага листни торове съдържащи макро- и микроелементи, както и биостимулатора Симакс. В своята дейност на българския пазар, „ФМС Агро България“ е надежден доставчик на висококачествени съвременни продукти за приложение в земеделието, в съответствие с най-новите тенденции в земеделската практика. f